ΧΡΟΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

1987 - σήμερα: Μοντέρ - Σκηνοθέτης - Παραγωγός.

                        Συνεργάτης εταιρειών παραγωγής ταινιών, διαφημιστικών  και  εταιρικών videos

 2006 - 2011 Επιμελητής μοντέρ-σκηνοθέτης του κινηματογραφικού αρχείου του Εθνικού

                      Οπτικοακουστικού Αρχείου (ΕΟΑ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1989-1990: Σχολή VARAN, Παρίσι, Εκπαίδευση στο Ανθρωπολογικό Ντοκιμαντέρ.

                  Υποτροφία του Γαλλικού Κράτους.

1985-1987: SorbonneUniversité Paris IΠαρακολούθηση μεταπτυχιακών κινηματογραφικών

σπουδών επιπέδου maîtrise  με θέμα τα "raccords".

                   College de FranceParis,

                   Παρακολούθηση σεμιναρίων Αισθητικής και Φιλοσοφίας της Τέχνης.

1981-1984: Σχολή Χατζίκου, Αθήνα. Κινηματογραφικές Σπουδές, Τμήμα Σκηνοθεσίας.

                 (Πτυχίο ισότιμο ανώτερης εκπαίδευσης, αναγνωρισμένο από το  ελληνικό κράτος).

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά &Γαλλικά