Ανήκω στον Ιησού

Το «Ανήκω στον Ιησού» είναι μια αναζήτηση της συνάντησης με τη θεϊκή παρουσία μέσα από την προσφορά αγάπης προς τους κατατρεγμένους αυτού του κόσμου. Η υπερεθνικότητα της αγάπης του Ιησού αποτυπώνεται μέσω της προσφοράς σε κάθε άνθρωπο. Η πράξη αυτή είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης επιλογής του καθενός.

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Τηνιακός

Σύμβουλος Σκηνοθεσίας: Κώστας Σπυρόπουλος