Μαθήματα Αγγλικών

Ο Jaime είναι από την Σκοτία και εργάζεται στην ΜΚΟ Έλιξ ως εκπαιδευτής της αγγλικής γλώσσας. Η Έλιξ υλοποιεί το πρόγραμμα «Ποιοτική μάθηση μέσα από το παιχνίδι και μη τυπική εκπαίδευση, ενισχυμένη ψυχοκοινωνική υγεία και θετική ενσωμάτωση για παιδιά-πρόσφυγες σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα». Ο Jaime είναι ο εκπαιδευτής της αγγλικής γλώσσας στους γονείς αυτών των παιδιών.

 

Δημιουργική ομάδα:

Σκηνοθεσία: Ευθυμία Κωτούλα

Μουσική επιμέλεια: Aina Haina

Μοντάζ: Νίκος Κακονας

Σύμβουλος Σκηνοθεσίας/Σεναρίου: Ηλίας Γιαννακάκης